THE GRIND - EPISODE 9 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 8 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 7 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 6 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 5 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 4 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 3 [SEASON 1]

THE GRIND - EPISODE 2 [SEASON 1]

Life of the Party Tour - Aloft & Taiga Lounge (7-1-2017)

THE GRIND EPISODE 1 [SEASON 1]

Life of The Party Tour - The Kennedy Soho (6-26-2017)

Life of the Party Tour - Anise Global Gastrobar (6.28.2017)

Life of the Party Tour - Aloft & Taiga Lounge (7-1-2017)

Life of the Party Tour - Wine & Rhyme Event (7-3-2017)

Life of The Party Tour - Endeavors, Winter Haven (7-13-2017)

Life Of The Party Tour - Lakeland, FL (July 15, 2017)